Flera Balkanländer vill in i EU

Det närmar sig allt mer den dagen då en tiondel av alla EUs invånare kommer att försvinna. I och med Brexit kommer Storbritannien, dess befolkning och deras BNP inte längre att finnas i unionen. Detta har lett till att många redan nu ivrar för att släppa in nya medlemsländer, som kan ta Storbritanniens plats. Det finns en del länder som redan förhandlar om att gå med i EU, däribland Montenegro och Serbien, men för att EU inte ska sjunka alltför mycket krävs det att fler länder ansluter sig.

Flera anledningar till att utöka mot Balkan

Det finns flera fördelar med att utöka EU-samarbetet till fler Balkanländer, inte minst för att få ett stopp på det ryska inflytande som finns där. EU har märkt ett växande intresse från Rysslands håll att hålla dessa länder allt närmare sig politiskt, och ett medlemskap i EU kan vara en motvikt till detta inflytande. Samtidigt är det inte direkt öppna armar som väntar länderna, det är fortfarande hårda förhandlingar och långa kompromisser som väntar innan det kan bli tal om att de ska släppas in som medlemmar.

Stefan Löfven poängterar att det är ganska långt kvar innan de sex länderna uppfyller de formella krav som krävs för medlemskap i EU, och vill samtidigt inte ge någon tidsram för när ett eventuellt medlemskap skulle kunna delas ut. Det verkar snarare som att EU vill ha valmöjligheter i framtiden än att de vill släppa in nya länder så fort som möjligt.

Finns hopp om att starta förhandlingar

Det finns som sagt redan två stycken länder som förhandlar om kraven för att gå med i EU, nämligen Montenegro och Serbien, men utöver dessa hoppas även Makedonien och Albanien få komma in i värmen redan detta året. Det ger länderna ett bättre utgångsläge för framtida förhandlingar om de redan nu kan bevisa sin vilja och samarbetsvillighet, men det finns också gamla konflikter som kan sätta käppar i hjulet. Främst är det Makedonien, som har en utdragen konflikt med Grekland vad gäller landsnamnet, något som säkerligen kommer att komma upp ifall det blir tal om att landet ska släppas in i unionen.

Toppmöte kan förändra landskapet

Årets toppmöte för EU-länderna inluderade utöver de 28 länder som just nu är med i unionen även de sex länder från västra balkan som ännu inte är medlemmar; Kosovo, Makedonien, Montenegro, Albanien, Bosnien-Hercegovina och Serbien. Tillsammans har de här länderna skrivit under den så kallade Sofia-deklarationen, uppkallad efter huvudstaden i Bulgarien. Den innefattar bland annat löften från länderna om att satsa på en investeringsvänlig miljö, att ta bort administrativa gränshinder, att samarbeta när det kommer till invandring och säkerhet, samt att arbeta tillsammans när det gäller korruption och allvarlig, organiserad brottslighet. Nästa gång ett liknande toppmöte hålls är 2020 i Kroatien.