Återigen spänt mellan USA och Nordkorea

Världen har hållt andan medan president Donald Trump och nordkoreas ledare har gång på gång utbytt förolämpningar och politiska glåpord online. Mycket av det har skett inför öppen ridå, men det har också förekommit förhandlingar bakom stängda dörrar, vilket ledde till det planerade möte mellan de båda ledarna som skulle ta plats under året. Det alltmer spända läget tyder dock på att detta möte kommer att ställas in, vilket skulle innebära en ny period av oro i världen. I den senaste svängen är det vice presidenten Mike Pence som har kommit i skottgluggen vad det gäller utbytet mellan länderna, och hotet om kärnvapen förblir en bister verklighet.

Hot om framtida kärnvapenkonflikter

Det handlar hela tiden om balans på en väldigt smal lina när det kommer till de båda länderna, och i veckan meddelade Nordkorea genom sin en minister inom utrikesdepartementet, Choe Son Hui, att landet kommer att återuppta sina kärnvapentester om dialogen med USA inte visar sig lönsam. Testerna har stoppats sedan en tid tillbaka, men nu hårdnar återigen retoriken, och planer på att ställa in toppmötet blir alltmer aktuella. Det är den 12 juni som mötet har planerats att äga rum, och att Nordkorea skulle dra sig ur nu skulle bidra till ett återigen spänt världsläge, och ett rejält nederlag för den amerikanske presidenten.

Pence i hetluften

Det är vice president Mike Pence som är fokus för de senaste uttalandena från Nordkorea, efter att han på en fråga om ett uttalande från säkerhetschefen Joe Bolton svarade att Nordkorea kunde räkna med en insats likt den USA genomförde i Libyen i början på 2000-talet. Den insatsen ledde till att den dåvarande ledaren Gadhafi störtades och dödades med hjälp av Nato. Experter säger att Pence har triggat igång ännu en omgång politisk hårdretorik efter detta, och att det är ett starkt ställningstagande från den amerikanska sidan – något som dock kommer att försvagas ifall det inte införs. Samtidigt framförs kritik om att USA inte väntar med vidare uttalanden innan mötet mellan ledarna har ägt rum, eftersom risken av ett inställt möte ökar.

Choe kallade Pence för en politisk distrahering, och pekade på det faktum att Libyen bara varit i början av sin kärnvapenutveckling när USA gick in, medan Nordkorea sedan flera år tillbaka har finslipat sin egen tillverkning. Choe spås ha en ljus framtid inom politiken i Nordkorea, hon har nyligen utsetts till vice utrikesminister. Det är inte omöjligt att konflikten med västvärlden kan vara ännu en skjuts för hennes nationella karriär.