Sverige får samtyckeslag

En lag som har varit uppe på tapeten i ett par år, särskilt sedan Me Too-rörelsen kom igång ordentligt förra året, är samtyckeslagen. Det här är en omarbetning av dagens våldtäktslag, och är en förlängning och förbättring av den. I praktiken innebär den att allt sexuellt umgänge som inte är frivilligt automatiskt blir olagligt – även om intentionen inte var att våldta.

Reaktionerna på lagen har hittills varit delade, de som länge arbetat för en sådan här lagändring, till exempel Ida Östensson som är initiativtagare till föreningen Fatta!, är väldigt nöjda med dagens beslut – medan andra som till exempel representanter för Moderaterna och Sverigedemokraterna ifrågasätter hur effektiv den nya lagen kommer att vara. Riksdagen har röstat igenom förslaget, som varit omtalat sedan regeringen först lade fram det. Spekulationer om hur den här lagförändringen kommer att talas om i valrörelsen är redan i full gång.

Lagen i korthet

För att förstå vad den nya lagen innebär gäller det först att veta vilken lagstiftning som gäller idag. Det som har kritiserats om dagens lag är att den bara skyddar brottsoffer där det kunnat bevisats att offret varit i en särskilt utsatt situation eller att hot eller våld använts. Man har i denna lag behövt bevisa att man har sagt nej till sexuella förbindelser, och man har även behövt bevisa att hot eller tvång varit inblandat.

Den nya lagen för in två stycken nya brott, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Maxstraffet för dessa kommer att bli fängelse i fyra år. Det behövs inget uppsåt för att dömas för dessa nya brott. Det har funnits ifrågasättande redan när regeringen lade fram lagförslaget om dessa nya brott skulle gå att döma, men i och med att riksdagen röstat igenom förslaget kommer vi att få en lagändring, och i förlängningen bevis på ifall den här nya lagformuleringen fungerar i verkligheten.  

Även andra skärpningar inom sexualbrott

Det är inte bara samtycke som gäller när det kommer till ändringar i brottsbalken, det har även klubbats igenom andra lagförslag. Bland annat är det två höjningar som gått igenom, en för grov våldtäkt och en för grov våldtäkt mot barn. Tidigare har maxstraffet för dessa båda varit fängelse i fyra år, numera kommer maxstraffet att vara fängelse i fem år.

Dessutom har skyddet för barn förstärkts i lagen vad gäller barnets ålder vid brottets inträffande. Det är enligt politikerna idag alldeles för enkelt för gärningsmannen att hänvisa till att offret sett äldre ut än vad hen är, vilket den nya lagstiftningen ska ändra på. En annan förändring är att offret direkt ska få ett målsägarbiträde, så fort förundersökningen inleds. Detta ska göra att offret får bättre stöd genom hela processen, något som idag inte fungerat som det ska.