Mötet mellan Kim Jong Un och Donald Trump i Singapore

Nu såhär någon vecka efter det stora mötet mellan ledarna för USA och Nordkorea är det dags att utvärdera vad som hände – och vad det kan leda till i framtiden. Det var länge tal om att mötet inte skulle bli av, eller att det skulle bli en katastrof för alla inblandade. Naturligtvis fanns det också farhågor om att mötet skulle bli en måltavla för terrorism eller annan negativ aktivitet, och det byggdes länge upp för att det skulle bli stora protester mot ledarna när de väl var på plats. Att mötet blev av i just Singapore tog ner lite av de sista orosmomenten, eftersom detta är ett land känt för sin totala kontroll över invånarna, både på gott och ont.

Nordkorea och USA möts

Det var den 12 juni som de två ledarna möttes för första gången, efter att länge ha haft ett pågående krig via sociala medier. Det har lett till både personliga förolämpningar och hot länderna emellan, något som enligt Trump nu skulle fått ett slut. Han tog till sociala medier efter mötet och skrev att Nordkorea numera inte längre var ett hot när det kom till kärnvapen, något som har tolkats på lite olika sätt sedan dess. Det är oklart vad som menas med att länderna skulle rusta ner, och hur Nordkorea tolkar frågan kan vara avgörande för vilka konsekvenser mötet har i framtiden.

Det var ett annat uttalande som orsakade mycket tumult både i USA och hos dess allierade, nämligen det att USA skulle sluta med “krigsspel” på Koreahalvön, något som inte har förklarats närmare. I dagsläget finns det runt 30 000 amerikanska soldater stationerade i Sydkorea, och det militära samarbetet mellan USA och Sydkorea har resulterat i flera militärövningar, särskilt under de senaste åren. Frågan som många ställer sig nu är vad USA fick i gengäld för att lägga ner dessa så kallade spel. En annan fråga som experterna debatterar över är ifall några diplomatiska förhandlingar ens inleddes i denna fråga, eller om det är ett resultat av något den amerikanske presidenten själv kommit fram till.

Bilden i Nordkorea

Vi har länge vetat om att en stor del av retoriken som Nordkoreas invånare har fått ta del av anspelar på USA som den stora fienden mot landet. Kim Jong Un har, liksom sin far innan honom, utsett sig som ledare av den kommunistiska staten, och målet har framställts som att vara att motstå den imperialistiska fienden som USA utgör. Att sedan gå tillbaka från mötet och meddela att ett tentativt samarbete numera finns mellan fienden och moderlandet är inte helt lätt, men än så länge har medierna i Nordkorea varit positiva i sin rapportering från mötet. Hur detta kommer att ändra bilden som Nordkoreanerna har om sitt land, om USA och om sin ledare står ännu inte klart.

Som följd av det amerikanska mötet har nu även Japans ledare, premiärminister Shinzo Abe, uttryckt vilja att möta Kim Jong Un, något som inte tidigare har varit uppe på tapeten. Det har länge varit spänt mellan länderna, än mer sedan Nordkorea 2002 förde bort 13 japanska medborgare som ännu inte har fått komma hem till Japan. Den dåvarande nordkoreanska ledaren Kim Jong-Il erkände att Nordkorea hade fört bort japanerna, men längre än så har förhandlingarna inte kommit.