De senaste vetenskapliga upptäckterna

Det finns nästan varje dag några nya rön att gå igenom, läsa om och förundras över. Vi har alltid örat till marken, och vi har samlat ihop några av de absolut bästa upptäckterna från den senaste tiden. Vi har valt att titta på alla olika forskningsområden, det blir alltid mest spännande så. Häng med in i forskningens värld!

Första förändringen på ett mänskligt embryo

Att kunna förebygga sjukdomar och ärftliga åkommor redan hos foster har länge varit något många forskare världen över har strävat mot. Nu har den första, av vad som säkert kommer bli många, riktigt stora genomslaget gjorts. Det var i USA, närmare bestämt i Portland, Oregon, som forskare har lyckats genmanipulera ett embryo. Det som hände vara att de lyckades plocka bort en gen som kan kopplas till hjärtproblem från embryot, genom en teknik som kallas CRISPR.

Metalliskt hydrogen är en realitet

Hydrogen är ett ämne som hittills bara funnits i flytande form, men det har länge pågått försök att få det i en fast form. Nu har forskare lyckats, genom att pressa flytande hydrogen med fem miljoner atmosfärer av tryck. För att få lite perspektiv på hur högt trycket är kan vi meddela att det är fem miljoner gånger det tryck vi upplever vid havsnivå, och 4500 gånger det tryck som finns på havsbotten. Detta är första gången som metalliskt hydrogen har funnits på jorden, och detta kan leda till en rad nya utvecklingar, bland annat när det kommer till energiförbrukning.

En ny planet för fortsatt liv har upptäckts

Det finns en anledning till att science fiction filmer så länge har varit centrerade runt idén om att hitta en planet som motsvarar vår egen, och där vi skulle kunna leva vidare efter att jorden nått sitt slut. Den 19 april kom vi ett steg närmare till att göra detta till verklighet, eftersom en ny planet kallad LHS 1140 upptäcktes. Den har nämligen samma avstånd från sin stjärna som jorden har från solen. Här skulle, i alla fall rent teoretiskt, liv kunna uppstå.

Ny teknik för att växa organ

Dagens organdonationer är försvårade av långa väntetider och komplicerade matchningar. Att i framtiden kunna “odla” fram organ som passar mottagaren perfekt är ett mål som många forskare inom läkarindustrin har närt under många år. Bland annat har the Wake Forest Institute arbetat med det här, och de har lyckats komma längre än många andra. Dessa nya framgångar kan i framtiden kanske leda till att man kan laga nervskador som idag står utan räddning, eller kanske till och med kunna få hela organ eller lemmar att växa, vilket skulle revolutionera inte bara medicinen, men också protes-industrin. Det skulle förhoppningsvis också kunna dra ner på kostnaderna och göra vården mer effektiv.